Større oppdrag

Når det er nødvendig, leier vi inn en større kranbil av firma vi har avtale med.

Bistand til el-verket

Her er vi ute en høst hvor en storm har blåst ned ei voldsomt stor gran over både høy- og lavspentlinjer, samt veien. Vegvesenet og kraftverket ønsket hjelp til å få dette fjernet på en sikker måte.

Alle vanskelighetsgrader

Her velger vi å “zippe” greiner og deler av stammen over hustak og ned til bakkemannskapene som står klare og tar i mot. Greinene går i flishuggeren, og kubbene legges på henger og fraktes bort.