Fjellrensking

Fjell rensk er en fellesbetegnelse for diverse arbeidsoppgaver som utføres i fjellveggen. De ulike oppgavene utføres som oftest ved hjelp av renskespett, luftpute eller krafse. Der det er vanskeligere tilkomst utføres fjell rensk av klatrere sikret med klatreutstyr og tau.

I naturskjæringer kan det også forekomme vegetasjon. Her kan det være nødvendig å utføre en vegetasjons rensk i tillegg. Enten for å fjerne trær og busker som medfører rot sprengning eller som står og svaier, som igjen kan føre til at stein og masser løsner og faller ned.

Vi kan spett renske fjell, det vil si at vi sjekker fjell og berg for løse stein som kan skape fare for mennesker, hus og mm.

Vi sjekker også om det er fare for at stein blir presset ut av rot spreng.
Dette vil si at røtter fra trær, småvegetasjon og andre sorter av vegetasjon kan vokse inn bak stein og i sprekker og over tid sprenge ut fjell. Dette medfører da risiko for ukontrollert nedfall som kan føre til omfattende skader på hus og i verste tilfelle, mennesker. Vi kan tilby spett rensk, fjerning av vegetasjon og dokumentere med bilder. Vi står med faglig kompetanse innenfor dette feltet som igjen betyr at vi kan gjøre en vurdering på om det kreves mer enn spett rensk og vegetasjons rensk.