Avansert trefelling og seksjonsfelling

Noen ganger er det av forskjellige årsaker ikke mulig å felle treet fra bakken i full lengde. Det kan være at treet står mellom bygningsmasse, vei, luftlinjer og annet. Løsningen da blir som oftest å ta det ned i seksjoner.

Seksjonsfelling innebærer at man klatrer opp treet ved hjelp av tau og spesielle pigger på skoene. Som regel kutter man alle grener når man klatrer opp, får dem ned på kontrollert måte en etter en, og så kutte av toppen av treet når man er høyt nok oppe. Denne kan da fires rolig ned. Når man da klatrer ned igjen deler man opp stammen i kubber som er små nok til å slippes eller fires ned – avhengig av underlaget.

Ved de mest avanserte trærne, kan vi også kombinere seksjonsfelling med kranbil.