Linjerydding

Vi har mange års erfaring med linjerydding av alle typer luftlinjer. Vi bistår tidvis netteiere eller deres underentreprenører med rydding av linjer, både akutte oppdrag eller på kontrakter for en lengre eller kortere periode.