Beskjæring

Legg en plan for beskjæring av trær: Trær i hagen kan være en utfordring når de blir så store at de tar mye lys og kanskje også skygger for solen. Hvert snitt i treet kan endre treets vekst, og derfor skal man aldri fjerne en grein uten grunn. Vanlige årsaker til å beskjære er å fjerne døde greiner, forbedre formen og redusere risiko for at grener faller og skader folk, dyr eller bygninger. Trær kan også beskjæres for å øke tilgangen av lys og luft til indre deler av treets krone eller til bakken under.

Rutinemessig tynning vil ikke nødvendigvis forbedre treets helse, og trær danner en tett krone med blader for å produsere det sukkeret det trenger som energi for vekst og utvikling. Å fjerne bladverket gjennom beskjæring reduserer veksten og de lagrede energireservene, og kraftig beskjæring kan være en betydelig helsepåkjenning for et tre. Ikke fjern topper av treet:

Mange som har store trær ønsker å beskjære for å få mer lys, og da fjernes ofte topper eller man halverer treet. Dette er ikke noe vi anbefaler. Å fjerne selv en enkelt grein med stor diameter, kan føre til betydelig tap av bladverk i
tillegg til at det kan skape store sår som treet ikke klarer å lege. Det igjen kan føre til at vann trenger inn i treet og det kan fort danne seg råte. Ønskes det mer lys til hagen bør treet tynnes, og om treet er blitt for stort kan det utføres en reduksjon av størrelsen av treet ved å korte inn greiner i krona.

Greiner faller ned av seg selv:
Eldre trær vil få tørre greiner og treet vil slippe disse greinene selv om de ikke fjernes i tide – noe som kan komme til skade på mennesker eller gjenstander. Om treet feller store tørre greiner, viser treet tegn til at livet nærmer seg slutten eller at det er råte i store deler av stammen.

  • Oppstamming. Oppstamming betyr kort sagt at vi fjerner de nederste grenene – gjerne opp til krona. Ofte av estetiske hensyn.
  • Kronerensk. Ved kronerensk vil vi renske krona for døde og overflødige greiner. I tillegg vil vi se etter «risikogreiner» og fjerne disse. Dette kan være døde eller skadede greiner som på sikt kan falle ned å utgjøre skade på folk eller eiendom.
  • Kronetynning. Å tynne krona er å fjerne overflødige greiner og gjøre krona mer «luftig» for å slippe til mer lys.
  • Kronereduksjon. Man justerer krona i forhold til omgivelsene. Det kan være at den er usymmetrisk, skaper ubalanse i vekt, mm. Det bidrar også til å gi treet en bedre evne til å ta vare på kronemassen.

Beskjæring er normalt sett ikke en «engangs-ting». Dette er et tiltak som ofte anbefales å gjøre jevnlig så lenge treet lever for å gi det og omgivelsene best vilkår.