Stubbefresing

Stubbefresing er en effektiv og lite inngripende metode for å fjerne stubber som er til sjenanse eller står i veien. Maskinene vi benytter gir lite skade på underlaget – mye mindre en for eksempel ved bruk av gravemaskin eller traktor.

Flis og avfall som produseres samler vi sammen og tar med oss om ønskelig. Grunne og synlige røtter tilhørende stubben kan selvsagt også freses ned.
Stubben blir ved normale forhold frest 10 – 25 cm under bakkenivå slik at her kan man for eksempel legge på litt jord og plenfrø.

Husk at om det skal legges asfalt, brostein mm. Der hvor stubben sto, kan den ikke freses. Denne må da graves bort. Hvis ikke så vil det bli et søkk i området etter hvert som at resterende stubbe under overflaten råtner bort. I så tilfelle har vi avtale med entreprenør som ordner dette.