Tomterydding

Vi får ofte forespørsler fra entreprenører, private kunder, borettslag og kommuner om tomterydding. Vi har erfaring med alt fra små til store prosjekter. Tomterydding er ofte det første steget før en entreprenør
starter bygging av nybygg eller lignende.

Vi tar gjerne en gjennomgang med kunden for å bestemme oss for hvilke trær som eventuelt og av ulike årsaker bør og kan stå igjen. En stor del av prosjektet vil normalt omfatte full hogst der bygninger eller annet skal stå, samt hvilke trær som skal stå igjen. Vi kan gjøre en vurdering på hvilke trær som er fine å beholde, i tillegg til hvilke trær som kan bli problem-trær over tid. Solforhold er ofte et tema vi diskuterer i forhold til hvor du legger eller har uteområder.

Vi kan gi råd om hvilke trær som bør felles. Når trær har stått nær hverandre over lengre tid, vil de vokse seg store og bli knyttet sammen, ikke helt ulikt alt annet som lever i lengre tid sammen. Når vi feller et tre, må vi ta hensyn til at gjenstående trær ikke utgjør en risiko i for eksempel sterk vind, og ender opp
som vindfall.

Tomterydding inkluderer både bortkjøring og deponering eller flising om det er ønskelig.

Tomterydding kan normalt sett foregå hele året.

Ta kontakt, så hjelper vi med å finne en praktisk og rimelig løsning.