Vegetasjonsrydding for jernbanen

Vi har avtale med en underleverandør på jernbanen på levering av mannskaper på rydding av vegetasjon langs jernbanelinjene