Tjenester

Tømmermannen utfører felling av alle typer trær. Trær i trange omgivelser er ingen problem. Treet kan klatres hvorpå greiner og stamme fires ned kontrollert.

Bygninger som står under treet eller strømlinja inn til huset er like hele når treet er fjernet. Er det plass til å felle treet i full lengde blir det gjort, dette sparer deg for utgifter. Tømmermannen tar også jobben med fjerning av kvister og trestamme hvis det er ønskelig.

Gratis befaring og fast pris på oppdraget, gjør det trygt og forutsigbart for deg som kunde.

Tømmermannen har fliskutter med stor kapasitet, denne gjør jobben med rydding av kvister mye lettere. Fjerning av kvister er en større oppgave en mange er klar over, ved å kjøre kvistene gjennom fliskutteren får vi flis som er lett håndterlig. Flisen kan brukes under hekk, i bed eller skråning på samme måte som bark.

Hvis det ikke er ønskelig å bruke flisen, kan vi kjøre den bort.

Les mer om hva vi utfører:
Bistand og akutt behov for hjelp
Avansert trefelling og seksjonsfelling
Tomterydding
Beskjæring
Hekketrimming
Stubbefresing
Vegetasjonsrydding for jernbanen
Linjerydding
Kurs
Leie av utstyr