Bistand til el-verket

Publisert

Her er vi ute en høst hvor en storm har blåst ned ei voldsomt stor gran over både høy- og lavspentlinjer, samt veien. Vegvesenet og kraftverket ønsket hjelp til å få dette fjernet på en sikker måte.