Våre referanser

 • Større oppdrag

  Publisert

  Når det er nødvendig, leier vi inn en større kranbil av firma vi har avtale med.

  Les mer…

 • Bistand til el-verket

  Publisert

  Her er vi ute en høst hvor en storm har blåst ned ei voldsomt stor gran over både høy- og lavspentlinjer, samt veien. Vegvesenet og kraftverket ønsket hjelp til å få dette fjernet på en sikker måte.

  Les mer…

 • Alle vanskelighetsgrader

  Publisert

  Her velger vi å “zippe” greiner og deler av stammen over hustak og ned til bakkemannskapene som står klare og tar i mot. Greinene går i flishuggeren, og kubbene legges på henger og fraktes bort.

  Les mer…

 • En forvokst hekk

  Publisert

  Ute og fjerner og trimmer en litt forvokst hekk igjen i dag. Å ha hekker og trær for nærme bygning er ugunstig for materialene. Det fører med seg sopp, algevekst, grønske, tette takrenner og til slutt råte. Her kan eieren nå ta en vask og få malt opp igjen boden

  Les mer…