Større oppdrag

Når det er nødvendig, leier vi inn en større kranbil av firma vi har avtale med.

Bistand til el-verket

Her er vi ute en høst hvor en storm har blåst ned ei voldsomt stor gran over både høy- og lavspentlinjer, samt veien. Vegvesenet og kraftverket ønsket hjelp til å få dette fjernet på en sikker måte.

Alle vanskelighetsgrader

Her velger vi å “zippe” greiner og deler av stammen over hustak og ned til bakkemannskapene som står klare og tar i mot. Greinene går i flishuggeren, og kubbene legges på henger og fraktes bort.

En forvokst hekk

Ute og fjerner og trimmer en litt forvokst hekk igjen i dag. Å ha hekker og trær for nærme bygning er ugunstig for materialene. Det fører med seg sopp, algevekst, grønske, tette takrenner og til slutt råte. Her kan eieren nå ta en vask og få malt opp igjen boden